Zakelijk nieuws

Blijvende samenwerking aan een weerbare sierteeltsector

Onlangs is de Uitvoeringsagenda 2022 van de Weerbare Sierteeltsector besproken, waarmee invulling wordt gegeven aan de blijvende aanpak van ondermijnende criminaliteit in de sierteeltsector. Hiermee is het programma overgegaan in een blijvende samenwerking. In het manifest dat begin december werd vastgesteld, hebben gemeenten, politie, Openbaar Ministerie, de Regionale Informatie- en Expertisecentra (RIEC’s), Douane Schiphol en Royal FloraHolland afspraken gemaakt over hoe die samenwerking wordt ingevuld.

Geef een reactie