Zakelijk nieuws

Glastuinbouw gebruikt bijna volledig biologische bestrijding

Van de totale teeltoppervlakte van negen gewassen werd in 2020 op 95 procent biologische bestrijding toegepast. Dat is een toename ten opzichte van 2016 toen het volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek nog om 92 procent van de teeltoppervlakte, of areaal, ging. Bij het toepassen van biologische bestrijding worden plaaginsecten met andere insecten zoals sluipwespen of roofmijten bestreden en niet met chemische bestrijdingsmiddelen.

Geef een reactie