Zakelijk nieuws

Glastuinbouw stoort zich aan verkeerd beeld over energietransitie

Volgens Glastuinbouw Nederland wordt de belangrijke bijdrage van glastuinders en de hele glastuinbouwsector aan de energietransitie onvoldoende belicht. Dit komt volgens de belangenorganisatie door verkeerde beeldvorming en het gebruik van onjuiste cijfers.

Geef een reactie