Zakelijk nieuws

Vakbonden akkoord met eindbod nieuwe cao glastuinbouw

De vakbonden CNV en FNV hebben, na overleg met de achterban, ingestemd met het eindbod van de werkgeversorganisaties LTO Nederland, Plantum en Glastuinbouw Nederland. Dit betekent dat er een nieuwe cao afgesloten is voor de glastuinbouw voor een periode van drie jaar. Deze periode loopt met terugwerkende kracht van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2022.

Geef een reactie