Zakelijk nieuws

Vernieuwd groenplan vergroot biodiversiteit op terreinen van Royal FloraHolland

Zondag 22 mei is het de Internationale Dag van de Biodiversiteit. Een goede biodiversiteit helpt onder andere bij de productie van sierteeltproducten. Royal FloraHolland wil graag bijdragen aan het herstel van biodiversiteit en is daarom sinds 2020 partner van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel.
Om de verscheidenheid van plant- en diersoorten in de leefomgeving te bevorderen zetten FloraHolland in op vijf commitments. Eén hiervan is het inrichten van de eigen terreinen met aandacht voor biodiversiteit.

Geef een reactie